20 sie 2014

Pismo do Spółki PKN Orlen EKO i władz samorządowych po spotkaniu z Mieszkańcami Trzebini

Po spotkaniu w Domu Gromadzkim dot. planowanej wytwórni budowy gazu syntezowego wystosowaliśmy pismo do Spółki PKN Orlen EKO oraz władz samorządowych powiatu chrzanowskiego, w którym wyraziliśmy nadzieję na kolejne spotkanie z Inwestorem i Władzami.
20 sie 2014

Korespondencja z Urzędem Miasta odnośnie okręgów wyborczych i obwodów głosowania

Po analizie uchwał Rady Miasta Trzebini ws. podziału gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebini, Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia skierowało pismo do Rady Miasta.
20 sie 2014

Odpowiedź Burmistrza na pismo ws. odbioru azbestu w gminie

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia uzyskało odpowiedź od Burmistrza Trzebini na pismo z zapytaniem o zasady odbioru azbestu w naszym mieście.
13 sie 2014

Spotkanie o wytwórni gazu syntezowego – relacja

Spotkanie informacyjne dla Mieszkańców zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia we współpracy z Radą Osiedla „Wodna” w Trzebini.
12 sie 2014

Pismo do Burmistrza ws. rekultywacji miejskiego składowiska odpadów w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia po analizie aktualnych doniesień dot. nielegalnego składowania odpadów w Trzebini zwróciło się z prośbą do Burmistrza Trzebini o doprecyzowanie planów nt. rekultywacji miejskiego składowiska odpadów przy ul. Piłsudskiego.
8 sie 2014

Odpowiedź na pismo Burmistrza ws. opieki medycznej w Trzebini

Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia odpowiedziało na pismo Burmistrza Trzebini odnośnie braku opieki medycznej i nocnych dyżurów aptek w naszej gminie.
3 sie 2014

Spotkanie dotyczące budowy wytwórni gazu syntezowego

We wtorek 12 sierpnia br. o godz. 18:00 w Domu Gromadzkim w Trzebini (ul. 1 Maja 97) odbędzie się spotkanie nt. planowanej budowy wytwórni gazu syntezowego na terenie powiatu chrzanowskiego (m.in. na terenie byłych Zakładów Górniczych "Trzebionka").